Odensehuis voor
en door bezoekers

In het Odensehuis dragen de bezoekers gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de organisatie van de dag. Er wordt een beroep gedaan op het zelf organiserend vermogen dat iedereen in meer of mindere mate bezit. De mensen die regelmatig in het Odensehuis komen nemen op een of andere manier allemaal deel aan het draaiend houden van het huis en de activiteiten die worden georganiseerd. Iedere bezoeker levert met zijn/haar vermogen en talenten een bijdrage aan het reilen en zeilen van het Odensehuis. De bezoekers vormen het hart van de organisatie. Mantelzorgers, vrijwilligers en buurtgenoten hebben daarbij een essentiële rol. 

Wij zeggen altijd: het Odensehuis is van jullie. Aan de verhalen van bezoekers te horen wordt dat ook zo ervaren. Wij gaan samen op zoek naar wat u leuk vindt en waar uw talenten liggen. Zo ontstaan er steeds nieuwe activiteiten. Een mooi voorbeeld hiervan is het ontstaan van een heuse Odensehuis band omdat een aantal bezoekers muziek spelen. Ook is er elke week een sjoelwedstrijd omdat een aantal bezoekers elkaar hebben gevonden in sjoelen. 

Kernwaarden en organisatie

Waar wij in geloven

 • Open karakter en laagdrempelig

  Open karakter en laagdrempelig

 • Odensehuis voor en door bezoekers

  Odensehuis voor en door bezoekers

 • Eigen regie

  Eigen regie

 • Emancipatie en empowerment

  Emancipatie en empowerment

 • Mantelzorgondersteuning, respijtzorg en netwerkontwikkeling

  Mantelzorgondersteuning, respijtzorg en netwerkontwikkeling

 • Vrijwilligers en buurtgenoten

  Vrijwilligers en buurtgenoten

 • Vernieuwing en samenwerking

  Vernieuwing en samenwerking

 • Sociale Benadering van dementie

  Sociale Benadering van dementie