Eigen regie

Mensen met geheugenklachten en beginnende dementie (ondersteund door hun mantelzorger) bepalen zelf op welk moment en hoe vaak ze willen komen en wat ze dan gaan doen. Zij hebben hierbij zelf de regie en keuzevrijheid. Dit geldt ook voor mantelzorgers en andere naasten. Niets hoeft, alles kan. In die zin is het Odensehuis een ‘vrijplaats’ waar veel mogelijk is.

Eigen regie is zo belangrijk! Het gevoel hebben dat je er nog toe doet, erbij blijven horen, niet in een hokje geduwd worden. Bij het Odensehuis bepaal je zelf of, wanneer en hoe je komt. Daarnaast is de keuze aan jezelf wat je wel/niet wilt delen en doen. De koffie staat in ieder geval altijd klaar!


 

Kernwaarden en organisatie

Waar wij in geloven

 • Open karakter en laagdrempelig

  Open karakter en laagdrempelig

 • Odensehuis voor en door bezoekers

  Odensehuis voor en door bezoekers

 • Eigen regie

  Eigen regie

 • Emancipatie en empowerment

  Emancipatie en empowerment

 • Mantelzorgondersteuning, respijtzorg en netwerkontwikkeling

  Mantelzorgondersteuning, respijtzorg en netwerkontwikkeling

 • Vrijwilligers en buurtgenoten

  Vrijwilligers en buurtgenoten

 • Vernieuwing en samenwerking

  Vernieuwing en samenwerking

 • Sociale Benadering van dementie

  Sociale Benadering van dementie